Werkfit

Het programma is onderdeel van het Werkfit protocol dat door het UWV bij Controlfit is ingekocht voor het nieuwe inkoopkader vanaf 2016. Het programma wordt ingezet bij het UWV zelf maar ook bij Gemeentes, gericht op het activeren van bijstandsgerechtigden.

Werkwijze
De groep die een bijstandsuitkering ontvangt is groeiende. Hoe langer de uitkering duurt hoe meer negatieve patronen als slecht eten, inactiviteit en een laag zelfvertrouwen zich vaak ontwikkelen. Bewegen naar Werk zet sport, beweging en leefstijl in als middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. De werkwijze is ontwikkeld in en met het bedrijfsleven, o.a. door de Universiteit Maastricht en is volledig wetenschappelijk gevalideerd.


Doel
Doel is om de deelnemers
-    intrinsiek gemotiveerd te krijgen om gezond te leven, 
-    meer structuur en regelmaat te bieden,
-    fysieke vooruitgang te boeken die niet alleen leidt tot een betere conditie maar ook tot een betere mentale weerbaarheid en een positief zelfbeeld,
-    sociale contacten buiten de deur op te laten doen.

Na succesvolle afronding kan een deelnemer begeleid worden richting het verkrijgen van betaald werk. Het programma is aanvullend op bestaande/lopende programma’s. Met behulp van Bewegen naar Werk kunnen deelnemers het sociale isolement doorbreken en ervaring opdoen met de normen en waarden die ook gelden bij een baan, zoals bijvoorbeeld het nakomen van afspraken. 

Meer info? Vul uw gegevens in bij Contact.